Spitalul Clinic de Urgenta Militar Craiova
Descriere:


Spitalul Militar de Urgenta „Dr. Stefan Odobleja” Craiova face parte din categoria spitalelor clinice judetene de urgenta.

Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Ştefan Odobleja” Craiova este subordonat Directiei Medicale din Ministerul Apararii Nationale si colaboreaza cu structurile militare si civile din Garnizoana Craiova, având relatii contractuale de servicii medicale cu Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti (CASAOPSNAJ).

Misiunea de baza consta în asigurarea asistentei medicale de specialitate pentru personalul militar si civil si membrii familiilor acestora din unitatile si formatiunile militare arondate din judetele judeţele Mehedinţi, Gorj, Dolj, Olt şi o parte din judeţul Vâlcea, precum si pensionarilor militari si veteranilor de razboi.


Asistenta medicala spitaliceasca:


Serviciile medicale spitalicesti furnizate sunt servicii medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin:
  • spitalizare continuă – forma de internare prin care se acordă asistenţă medicală preventivă, curativă, de recuperare şi paliativă pe toată durata necesară rezolvării complete a cazului respectiv.
  • spitalizare de zi – reprezintă o alternativă la spitalizarea continuă pentru pacienţii care nu necesită supraveghere medicală mai mare de 12 ore, şi pot fi servicii medicale programabile sau neprogramabile.
Planificarea serviciilor de garda pe spital in luna MAI 2019:


Asistenta medicala ambulatorie:


Ambulatoriul integrat al spitalului asigură asistenţa medicală ambulatorie şi are în structură, cabinete medicale de specialitate care au corespondent în specialităţile secţiilor şi compartimentelor cu paturi, precum şi cabinete medicale în alte specialităţi, după caz, pentru a asigura o asistenţă medicală complexă.

Oferta totala de tarife si servicii medicale in anul 2017

Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:
  • servicii medicale - consultaţii pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicală,
  • servicii medicale curative - consultaţii pentru afectiuni acute, subacute si acutizări ale bolilor cronice
  • servicii medicale curative - consultaţii pentru afecţiuni cronice
  • depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic
  • servicii de planificare familială
  • servicii diagnostice şi terapeutice
  • servicii de sănătate conexe actului medical

 
Harta site       Termeni si conditii de utilizare       © 2013 Spitalul Clinic de Urgenta Militar Craiova