Spitalul Clinic de Urgenta Militar Craiova

RAPORT SELECTIEI DE OFERTE depuse in cadrul procedurii de selectie a farmaciilor comunitare pentru decontarea contributiei personale a beneficiarilor legali ai M.Ap.N.


Raportul selectie de oferte.pdf

18.05.2023Formular inscriere concursuri Anexa 2 / HG 1336/2022.pdf - 05.05.2023

ANUNT PUBLIC - INVITATIE DE PARTICIPARE
la procedura de selecţie a farmaciilor comunitare aflate în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, în vederea încheierii de convenţii pentru decontarea contribuţiei personale din contravaloarea medicamentelor compensate prescrise pe reţete tip CNAS, din bugetul M.Ap.N., pentru beneficiarii legali


DENUMIRE: Spitalul Clinic de Urgență Militar „Dr. Ștefan Odobleja” Craiova
ADRESA: Craiova, strada Caracal nr. 150
DATE DE CONTACT: Tel/Fax: 0251 58 10 81 int. 268, e-mail: farmacie@smucraiova.ro
TIPUL PROCEDURII: Selecţie de oferte desfăşurată în baza procedurii de sistem elaborată şi aprobată de Şeful Direcţiei Medicale a Ministerului Apărării Naţionale. Procedura nu intră sub incidenţa legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice
OBIECTUL PROCEDURII: Selectarea farmaciilor pentru eliberarea gratuită a medicamentelor compensate, prescrise pe reţete tip CNAS şi acoperirea diferenţei de la compensat la gratuit din bugetul M.Ap.N., conform prevederilor art. 71, lit. b) din Ordinul M.110/2009 cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele categorii de personal:
- cadrele militare în rezervă şi în retragere, pensionari militari;
- militarii pensionaţi din motive de invaliditate ca urmare a unor accidente în serviciu sau unor boli contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare care, ulterior, au optat pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat;
- veteranii, văduvele şi invalizii de război, precum şi alte categorii de persoane, prevăzute în legi speciale
DATA PUBLICĂRII: 02.05.2023
DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR: 11.05.2023, ora: 15.00
DATA DE DESCHIDERE A OFERTELOR: 12.05.2023
PERIOADA DE EVALUARE A OFERTELOR: 12.05.2023 – 17.05.2023
CRITERIUL DE SELECŢIE: „Discountul de selecţie” cel mai mare oferit de operatorul economic.
MODUL DE OBŢINERE A DOCUMENTAŢIEI DE SELECŢIE: www.smucraiova.ro
DURATA CONVENŢIILOR: 26.05.2023 - 31.12.2023


Invitatie de participare farmacii 2023.pdf

Proiect conventie farmacii comunitare.pdf

Caiet de sarcini farmacii 2023.pdf

Calendarul procedurii de selectie.pdf

Formular nr. 1.pdf

Formular nr. 2.pdf

Formular nr. 3.pdf

Formular nr. 4.pdf

Formular nr. 5.pdf

Formular nr. 6.pdf

02.05.2023


RAPORT SELECTIEI DE OFERTE depuse in cadrul procedurii de selectie a farmaciilor comunitare pentru decontarea contributiei personale a beneficiarilor legali ai M.Ap.N.


Raportul selectie de oferte.pdf

21.04.2023


ANUNT PUBLIC - MĂSURI PENTRU LIMITAREA TRANSMITERII VIRUSULUI COVID–19 ÎN SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ MILITAR ”DR. ȘTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA

Pentru că atât siguranța dumneavoastră cât și a echipei noastre sunt o prioritate pentru noi și pentru că începând cu 18.05.2020 Legea 55 / 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID 19 impune noi reglementări, Spitalul Clinic de Urgență Militar ”Dr. Ștefan Odobleja” Craiova a dispus următoarele măsuri:

- pacienții vor fi primiți la consultații sau internări numai pe baza unei programări telefonice la nr. de telefon 0351409894, zilnic între orele 08.00 – 14.00 precum și în zilele de luni și miercuri între orele 16.30 – 19.00;
- NU SUNT PRIMIȚI PACIENȚI FĂRĂ PROGRAMARE (excepția o constituie urgențele medicale.)
- pacienții sunt rugați să respecte data și ora programării, să se prezinte cu 15 minute înainte de ora programării (interval de timp în care se face triajul epidemiologic);
- NU ESTE ADMISĂ AGLOMERAREA spațiilor interioare ale unității – cabinete, săli de așteptare sau holuri, principiul este 1 pacient în cabinet și 1 pacient în așteptare pe holuri.
- aparținătorii nu au acces în spital, excepția se face pentru însoțirea persoanelor vârstnice sau cu dizabilități.
- la accesul în spital pacienții vor urma obligatoriu pașii triajului epidemiologic (măsurarea temperaturii, scoaterea și aruncarea mănușilor în recipientul special destinat, dezinfecția mâinilor, completarea formularului) și vor respecta indicațiile personalului spitalului;
- pacienții sunt obligați să poarte masca în interiorul spitalului;
- dezinfecția mâinilor se face la intrarea în pavilioane și pe holurile spitalului folosind soluțiile puse la dispoziție;
- persoanele care prezintă dificultăți respiratorii, febră, tuse sunt rugate să contacteze medicul de familie și să amâne prezentarea la spital până la clarificarea simptomelor.

Acționăm în sprijinul dumneavoastră, ajutați-ne să vă protejăm, urmați recomandările transmise prin mesajele oficiale!

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim tuturor multă sănătate!

28.05.2020


PRECIZĂRI PRIVIND ELIBERAREA REŢETELOR DIN FARMACIA SPITALULUI

Programul farmaciei ambulatoriului: Marți, Joi și Vineri între orele 09.00 – 12.00.

FARMACII ÎN RELAȚIE CU CASAOPSNAJ ȘI SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ MILITAR ”DR. ȘTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2023:

1. SC FARMACIA DIANA - SLATINA
2. SC VIOFARM - CARACAL
3. SC BUJOR FARM - CARACAL
4. SC GETFARM - CARACAL
5. SC MEDAIDA FARM - VANJU MARE
6. SC REMEDIA FARM - DR. TR. SEVERIN
7. SC CONVALARIA FARM - DR. TR. SEVERIN
8. SC HEPITES FARM SRL - DR. TR. SEVERIN
9. SC ECCOFARM NOU SRL - DR. TR. SEVERIN
10. SC ELENFARM SRL - TÂRGU JIU
11. SC ACT FARM SRL - TÂRGU JIU
12. SC GEOFARM SRL - TÂRGU JIU
13. SC CERULEX SRL - TÂRGU JIUDescriere:


Spitalul Clinic de Urgenta Militar „Dr. Stefan Odobleja” Craiova face parte din categoria spitalelor clinice judetene de urgenta.

Spitalul Clinic de Urgenta Militar „Dr. Stefan Odobleja” Craiova este subordonat Directiei Medicale din Ministerul Apararii Nationale si colaboreaza cu structurile militare si civile din Garnizoana Craiova, având relatii contractuale de servicii medicale cu Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti (CASAOPSNAJ).

Misiunea de baza consta în asigurarea asistentei medicale de specialitate pentru personalul militar si civil si membrii familiilor acestora din unitatile si formatiunile militare arondate din judeţele DOLJ, GORJ, MEHEDINTI si OLT, pentru pensionarii militari, veteranii de razboi si alte categorii de asigurati, in conditiile legii; asigura serviciul de medicina operationala pentru generarea unei facilitati Medicale de Tratament.


Asistenta medicala spitaliceasca:


Serviciile medicale spitalicesti furnizate sunt servicii medicale spitaliceşti pentru patologie care necesită internare prin:
 • spitalizare continuă – forma de internare prin care se acordă asistenţă medicală preventivă, curativă, de recuperare şi paliativă pe toată durata necesară rezolvării complete a cazului respectiv.
 • spitalizare de zi – reprezintă o alternativă la spitalizarea continuă pentru pacienţii care nu necesită supraveghere medicală mai mare de 12 ore, şi pot fi servicii medicale programabile sau neprogramabile.
În Spitalul Clinic de Urgență Militar “Dr. Stefan Odobleja” se pot interna pacienţi aparţinând tuturor caselor de asigurări de sănătate, iar actele necesare la internarea în spital sunt:
 • 1. Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist;
 • 2. Buletinul sau cartea de identitate;
 • 3. Cardul de sănătate;
 • 4. Documente suplimentare pentru următoarele categorii:
  * Angajaţi: Adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă numărul de zile de concediu medical, anterioare internării.
  * Adeverinţă CAS pentru cei care au refuzat, pe motiv religios, cardul de sănătate.

  Planificarea serviciilor de garda pe spital in luna IULIE 2024:

  Coplata:


  În cadrul instituției noastre, coplata se percepe o singură dată, la internare, pentru toate investigațiile și tratamentele acordate în regim de spitalizare continuă, care se decontează de CASAOPSNAJ.
  Coplata este în valoare de 10 (zece) lei/persoană internată și se aplică categoriilor de asigurați care nu sunt scutite de coplată.
   Sunt scutite de coplată următoarele categorii de asigurați:
  • Copii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani și 26 ani, dacă sunt elevi, absolvenți de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenții, dacă nu realizează venituri din muncă;
  • Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază a respective afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse;
  • Persoane fizice cu venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună;
  • Toate femeile însărcinate și lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluția sarcinii, iar cele care nu au nici un venit sau au venituri sub salariul minim brut pe tară, pentru toate serviciile medicale.

  Asistenta medicala ambulatorie:


  Ambulatoriul integrat al spitalului asigură asistenţa medicală ambulatorie şi are în structură, cabinete medicale de specialitate care au corespondent în specialităţile secţiilor şi compartimentelor cu paturi, precum şi cabinete medicale în alte specialităţi, după caz, pentru a asigura o asistenţă medicală complexă.

  Oferta totala de tarife si servicii medicale incepand cu anul 2020

  Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:
  • servicii medicale - consultaţii pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicală,
  • servicii medicale curative - consultaţii pentru afectiuni acute, subacute si acutizări ale bolilor cronice
  • servicii medicale curative - consultaţii pentru afecţiuni cronice
  • depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic
  • servicii de planificare familială
  • servicii diagnostice şi terapeutice
  • servicii de sănătate conexe actului medical


  Documente necesare pentru acordarea consultaţiilor în ambulatoriul integrat spitalului
  • Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepţia urgenţelor și afecțiunilor stabilite prin norme (Anexa nr. 13), care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu
  • Cardul de asigurat, adeverință înlocuitoare card;
  • Buletin de identitate sau carte de identitate (original și copie)
  • Pentru eliberarea concediului medical: adeverinţă în care se va menţiona numărul de zile de concediu medical de care beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;
  • Certificat de naștere în cazul minorilor (0-14 ani)
  • Formularul de concediu medical iniţial (dacă este cazul);
  • Cupon de pensie.

  Autentificare medici


 •  
  Harta site       Termeni si conditii de utilizare       © 2013 Spitalul Clinic de Urgenta Militar Craiova