MANAGEMENTUL CALITATII

Spitalul Clinic de Urgenta Militar "Dr. Stefan Odobleja" a implementat si certificat un Sistem de management integrat calitate-mediu-securitate si sanatate ocupationala, certificat conform standardelor internationale SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008, SR EN ISO 15189:2007.

Sistemul integrat de management face parte din managementul general si mentine satisfactia pacientilor, prin asigurarea conformitatii produselor/serviciilor cu cerintele si asteptarile acestora, tinerea sub control a aspectelor de mediu, a riscurilor SSO identificate si pentru administrarea riscurilor SI, conformarea cu cerintele legale si alte cerinte la care spitalul a subscris, cu politica si obiectivele in domeniul calitatii, mediului, SSO, SI si SA.

In anul 2016, Spitalul Clinic de Urgenta Militar "Dr.Stefan Odobleja" a fost acreditat, conform Ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate nr. 603/2016.

Structura de management al calitatii serviciilor medicale desfasoara, in principal, urmatoarele activitati:

 • pregateste si analizeaza Planul anual al managementului calitatii;
 • coordoneaza activitatile de elaborare a documentelor sistemului de management al calitatii:
  - manualul calitatii;
  - procedurile;
 • coordoneaza si implementeaza programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite in cadrul unitatii, pe baza procedurilor operationale specifice fiecarei sectii, compartiment, laborator etc. si a standardelor de calitate;
 • coordoneaza si implementeaza procesul de imbunatatire continua a calitatii serviciilor;
 • colaboreaza cu toate structurile unitatii in vederea imbunatatirii continue a sistemului de management al calitatii;
 • implementeaza instrumente de asigurare a calitatii si de evaluare a serviciilor oferite;
 • asigura implementarea strategiilor si obiectivelor referitoare la managementul calitatii declarate de manager;
 • asigura implementarea si mentinerea conformitatii sistemului de management al calitatii cu cerintele specifice;
 • coordoneaza activitatile de analiza a neconformitatilor constatate si propune managerului actiunile de imbunatatire sau corective ce se impun;
 • coordoneaza analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calitatii;
 • asigura aplicarea strategiei sanitare si politica de calitate a unitatii in domeniul medical in scopul asigurarii sanatatii pacientilor;
 • asista si raspunde tuturor solicitarilor managerului pe domeniul de management al calitatii.
Ordin ANMCS nr. 205 din 04.08.2021 privind incadrarea spitalului in categoria a II-a de acreditare


Certificat de acreditare RENAR standard SR EN ISO 15189:2013 - Laborator analize medicale


Politica referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate in munca

Misiunea si viziunea
Harta site       Termeni si conditii de utilizare       © 2013 Spitalul Clinic de Urgenta Militar Craiova